NOA PREMIUM CARE

Kupnjom bilo kojeg modela NOA pametnog telefona iz Element serije osigurani ste punim pokrićem u trajanju od 12 mjeseci.1

NOA Premium servis

Korisnici s aktivnim NOA premium care jamstvom dobivaju prioritetni status u servisu, čime se jamči 48 sati od odobravanja popravka do završetka servisa2

Sigurni, bez obzira na sve

Nesreće će se uvijek događati, te jedino što možemo napraviti je odlučiti kako dalje. Sada, sa NOA premium care garancijom od 12 mjeseci možete biti sigurni da ćemo biti uz Vas.

Uvijek uz vas

NOA 12 mjesečna premium care garancija je rješenje koje obuhvaća sve uređaje u Element seriji NOA pametnih telefona. Pokriva naponska oštećenja, elementarne nepogode (poplave, požari), fizička oštećenja, oštećenja nastala nepažnjom korisnika (padovi na tvrde površine prolivene tekućine itd.) i provalne krađe. Pročitajte više u Općim Uvjetima.

OPĆI UVJETI

Opći uvjeti su trenutačno dostupni na slijedećim jezicima

English, Hrvatski, Slovak, Czech, Slovenian

Premium Care Element jamstvo

1pokriva štete nastale:

 • kratkim spojem, nadstrujom ili prenaponom i neposrednim djelovanjem električne energije zbog zemljospoja
 • prenaponom ili podnaponom, električnim nabojem, elektromagnetskim smetnjama
 • požarom, udarom groma, eksplozijom, udarom ili padom zrakoplova, njegovih dijelova ili njegovog tereta, kao i sporim izgaranjem, tinjanjem, paljenjem, žarenjem ili implozijom te gašenjem požara
 • provalnom krađom
 • djelovanjem mehaničke sile svih vrsta predmeta bez vlastite ili tuđe krivnje
 • nepažnjom osiguranika (pad, lom, tekućine) uz franšizu određenu općim uvjetima
 • implozijom ili drugim djelovanjem pri podtlaku
 • elementarnim štetama poput visokih voda, odrona kamenja, oluja, poplava, smrzavanja, snježnih lavina

NOA Premium servis

Korisnici s aktivnim NOA premium care jamstvom dobivaju prioritetni status u servisu, čime se jamči 48 sati od odobravanja popravka do završetka servisa2

Napomene

 • troškovi dostave i transporta nisu pokriveni ovim jamstvom. Opcionalna usluga prijevoza uređaja do servisa i natrag kupcu naplaćuje se 50 kn u jednom smjeru.
 • štetu je potrebno prijaviti unutar 10 dana od njenog nastanka
 • 2Vrijeme popravka uređaja podrazumijeva vrijeme rada servisera, odnosno kreće od dostave uređaja u servis i odobravanja popravka unutar okvira PCWE usluge, te završava obavještavanjem korisnika o završenom servisu. Eventualne konzultacije i čekanja npr. na odgovor kupca ne spadaju u vrijeme popravka.

Korisnik jamstva slanjem podataka potvrđuje da je pročitao Opće uvjete NOA PREMIUM CARE jamstva i da je suglasan s njima. Korisnik jamstva izjavljuje da su navedeni podaci istiniti i točni. Namjerno navedeni pogrešni, odnosno izostavljeni podaci mogu dovesti do odbijanja postupka za ostvarenje prava iz NOA PREMIUM CARE jamstva ili zahtjeva za povratom troškova. Korisnik jamstva je suglasan da se njegovi podaci mogu proslijediti ugovornom i kooperantskom partneru, ali samo u svrhu obrade predmetnog slučaja. Korisnik jamstva je suglasan sa svakom vrstom istraživanja koja je u vezi s odštetnim slučajem, uključujući i uvid u sve sudske i upravne akte.

Sigurni, bez obzira na sve