Kupnjom bilo kojeg modela NOA pametnog telefona iz ELEMENT serije, ostvarit ćete pravo na puno pokriće u trajanju 2 godine*


Korisnik jamstva slanjem podataka potvrđuje da je pročitao Opće uvjete NOA PREMIUM CARE jamstva i da je suglasan s njima. Korisnik jamstva izjavljuje da su navedeni podaci istiniti i točni. Namjerno navedeni pogrešni, odnosno izostavljeni podaci mogu dovesti do odbijanja postupka za ostvarenje prava iz NOA PREMIUM CARE jamstva ili zahtjeva za povratom troškova. Korisnik jamstva je suglasan da se njegovi podaci mogu proslijediti ugovornom i kooperantskom partneru, ali samo u svrhu obrade predmetnog slučaja. Korisnik jamstva je suglasan sa svakom vrstom istraživanja koja je u vezi s odštetnim slučajem, uključujući i uvid u sve sudske i upravne akte.

*Premium Care Element jamstvo
pokriva štete nastale:

 • kratkim spojem, nadstrujom ili prenaponom i neposrednim djelovanjem električne energije zbog zemljospoja
 • prenaponom ili podnaponom, električnim nabojem, elektromagnetskim smetnjama
 • požarom, udarom groma, eksplozijom, udarom ili padom zrakoplova, njegovih dijelova ili njegovog tereta, kao i sporim izgaranjem, tinjanjem, paljenjem, žarenjem ili implozijom te gašenjem požara
 • provalnom krađom
 • djelovanjem mehaničke sile svih vrsta predmeta bez vlastite ili tuđe krivnje
 • nepažnjom osiguranika (pad, lom, tekućine)
 • implozijom ili drugim djelovanjem pri podtlaku
 • elementarnim štetama poput visokih voda, odrona kamenja, oluja, poplava, smrzavanja, snježnih lavina

Napomena

 • troškovi dostave i transporta nisu pokriveni ovim jamstvom. Opcionalna usluga prijevoza uređaja do servisa i natrag kupcu naplaćuje se 50 kn u jednom smjeru.
 • registraciju jamstva moguće je napraviti u roku 15 dana od kupnje uređaja!
 • registracija se ručno te stoga dozvolite do 3 radna dana za primitak potvrde.
 • štetu je potrebno prijaviti unutar 10 dana od njenog nastanka